Kamyon Lastikleri
Soğuk Kaplama

İş Makinesi Lastikleri
Orbit Kaplama

İş Makinesi Lastikleri
Soğuk Kaplama

Kamyon Lastikleri Soğuk Kaplama

KAPLAMANIN TARİHÇESİ
1915 yılında lastiğin üzerinin basit deri parçaları ile kaplanmasıyla başlayan sektörün ilk adımları , 1925 yılında sıcak sistem kaplama, 1940’lı yıllarda soğuk sistem lastik kaplamanın icadı ile dünya lastik sektörüne yeni bir ivme kazandıracak soğuk sistem kaplamanın gelişim süreci başlamıştır.

NEDEN KAPLAMA
Lastik kaplama aşınmış olan lastiğin sırtının yenilenmesidir. Günümüzde gelişen lastik teknolojisi lastiklerin gövdesinin birkaç kez kaplanmasına olanak sağlamaktadır. Tabi bu kadar sağlam bir gövde yapmak beraberinde maliyet artışı da getirmiştir. Yeni bir lastiğin maliyeti yaklaşık olarak %70 gövde %30 sırt şeklindedir. Gelişen kaplama teknolojisi yeni lastik fiyatına oranla %50'den daha az bir maliyetle lastiği yenileyerek kilometre başına maliyeti düşürmektedir.

Kaplama yukarıda açıklandığı şekilde kilometre maliyetini düşürmesinin yanında ekonomiye ve çevreye de oldukça önemli katkı sağlayan bir sektördür. Lastik bilindiği üzere petrol temelli bir üründür. Sınırlı sayıda olan petrol kaynaklarını daha az kullanan kaplama sektörü ekonomiye de katkı sağlamaktadır. Kaplama ayrıca doğada kendiliğinden yok olmayan lastiği, kullanımda tutarak doğal çevrenin korunmasında katkı sağlamaktadır.

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde hızla artan araç ve lastik sayısı, bir kamyon lastiğinde elli’den fazla hammadde ,on’dan fazla karışımın olduğu, ömrünü tamamladığında yaklaşık 60 kg civarında bir atık halini aldığı, geri kazanılımı çok zor doğaya, çevreye, ülke ekonomisine verdiği zarar düşüldüğünde lastiklerin birkaç defa yeni lastik performansında kullanımı ve kaplanılabilirliği konusunda maximum özeni göstermeyi bununla birlikte, enerji ve yer altı zenginliklerinin korunması ve tasarrufu, zararlı toksit maddelerin daha az tüketilmesi ile soğuk sistem kaplama sosyal bir kültür olarak kabul edilmiştir.

SOĞUK KAPLAMA
Ön pişirmeli yüksek yoğunluktaki sırt kauçuğu, çalışma alanı standartlarına göre hazırlanmış zengin desen seçenekleri , üstün kilometre performansı ile en düşük kilometre maliyetinin sağlamış olduğu fayda maliyet avantajı, lastiğin kaplanabilirliğinin korunması , uzun karkas ömrü sağlayan soğuk sistem kaplama, sıcak kaplamanın değişken ve sabit olmayan kauçuk kalitesi dar ve standart desen kalıpları ile karkasa uyguladığı yüksek ısı ve basıncın verdiği zararı tamamıyla ortadan kaldırmış olup bugün kaplama sektöründe soğuk sistem kaplama dünya pazarında % 70’in üzerinde bir pazar payına ulaşmıştır.

KAPLAMADA KALİTE VE GÜVEN
Türkiye’de 24.07.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından resmi gazetenin 26946 sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren motorlu taşıtlar römorklarının kaplanmış havalı lastikleri imalatı uygulaması ile ilgili yönetmeliği ile güvenli kaplama lastik standardı oluşturulmuş ve Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır.Bu kanun ve yönetmeliğe göre kaplanmış lastiklerde R-109 regülasyonu uygulanmalıdır.

ÇEKER
ŞANTİYE
TREYLER